Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ruimtelijke ordening, publieke ruimte en bestuurskracht: lezingenreeks
​Onder de naam WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) inspireren de intercommunales Leiedal en WVI, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester de lokale besturen met een lezingenreeks om bij te dragen tot meer ruimtelijke kwaliteit.

Verspreid over 2018 komen aan bod: 'de (lokale) overheid als regisseur', 'Trendspotting:  kijk op de toekomst', ' Touring rond Spoor 66: klimaatdoelstellingen in een concreet project', 'Trappen in Roeselare: daguitstap met de fiets',  '50 Tinten blauw: water in alle mogelijke vormen' en 'Testen en weten: resultaten Bouwmeesterscan +  projecten rond verdichting'.  

Meer info en inschrijven via  www.wvi.be

Navigatie