Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Energiearmoede: verlenging winterperiode met één maand


Omwille van de aanhoudende koude verlengt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom  de winterperiode met één maand, nl. tot 31 maart 2016. Dat liet ze aan de VVSG en de netbeheerders weten. Tot die datum kunnen mensen die hun budgetmeter aardgas niet kunnen opladen een financiële tussenkomst krijgen bij het OCMW. In de winterperiode kan ook niemand worden afgesloten van aardgas of elektriciteit .

Het Energiebesluit bepaalt dat de periode waarin gedurende de winter voor een huishoudelijke afnemer de toevoer van elektriciteit of aardgas niet mag worden afgesloten normalerwijze loopt vanaf 1 december tot 1 maart. De minister van Energie kan deze periode verlengen naargelang de weersomstandigheden. Tijdens deze zogenaamde 'winterperiode' is het de distributienetbeheerders niet toegestaan om klanten af te sluiten van elektriciteit of aardgas, tenzij om reden van veiligheid, fraude of leegstand. Deze beslissing betekent ook dat wie zijn budgetmeter aardgas niet kan opladen een maand langer kan genieten van de zogenaamde 'minimale levering budgetmeter aardgas', een financiële steun die afhankelijk van het tarief en het type woning varieert tussen 49€ en 119 € per maand. De OCMW's ondersteunen deze beslissing tot verlenging. De vergaderingen van de lokale adviescommissies (LAC's) blijven in de winter wel doorgaan, maar deze hebben in de praktijk sowieso een oplossingsgericht karakter: vaak gaat het dan om het sluiten van een afbetalingsplan of het plaatsen van een budgetmeter. Zowel OCMW's als netbeheerders zijn het erover eens dat een effectieve afsluiting geen fundamentele oplossing is voor het probleem en dus zo veel mogelijk moet worden vermeden.  nathalie.debast@vvsg.be

Navigatie