Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verlaagd btw-tarief 6% in scholenbouw in combinatie met kinderopvang
​In het kader van de taxshift besliste de federale regering eerder om de btw voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016 te verlagen van 21% naar 6% (inforumnr. 303339). De FOD Financiën verduidelijkt in hun circulaire van 18.01.2018 (inforumnr. 318070) de toepassing van dit verlaagd btw-tarief van 6% in combinatie met kinderopvang.

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke werken onder het verlaagd tarief vallen en welke niet. Werken aan een gebouw dat gelegen is binnen de schoolsite en dat bestemd is voor buitenschoolse kinderopvang valt onder het verlaagd btw-tarief. Ditzelfde geldt in geval een derde instaat voor de buitenschoolse opvang. Werken aan een gebouw dat tijdens de normale schooluren exclusief wordt gebruikt door de onderwijsinstelling, doch buiten de normale schooluren wordt ter beschikking gesteld voor de buitenschoolse kinderopvang, valt eveneens onder het verlaagd btw-tarief.

Deze nieuwe administratieve toepassing ondersteunt organisatoren van kinderopvang op schoolse locaties. De VVSG, het Vlaams Welzijnsverbond en de federatie van sociale ondernemingen (SOM) bepleitten eerder al de verlaging van het btw-tarief op alle bouwwerken in de welzijnssector van 21% naar 6%.

Navigatie