Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leeflonen blijven te ver onder Europese armoedegrens
Wie met een leefloon moet rondkomen, ontvangt vanaf april 2016 iets meer, maar nog altijd niet genoeg om basiskosten te betalen. De VVSG blijft dan ook pleiten voor vervangingsinkomens die menswaardig zijn, met deze nuance dat een inkomen uit werk altijd voordeliger moet zijn dan een leefloon.
Zeker gezinnen met kinderen blijven ook na april ver onder de Europese armoedegrens (EAG). Zo krijgt een gezin met twee volwassenen en twee kinderen dan maandelijks een leefloon van 1.134 €. Zelfs met de kinderbijslag erbij, is dat 890 euro onder de EAG van 2.279 €. Een alleenstaande blijft 235 euro onder de armoedegrens (EAG 1085 €), wie samenwoont krijgt 482 € te weinig (EAG 814 €). Stijgende huur- en energieprijzen doen de OCMW’s ook vrezen dat nog meer mensen bij hen zullen terecht komen voor een tussenkomst bovenop hun te laag inkomen.
Indien België het dus meent met haar Europese doelstelling om tegen 2020 380.000 mensen uit de armoede te halen, zal het ook na april op vlak van leeflonen nog een tandje moeten bijsteken.
nathalie.debast@vvsg.be

Navigatie