Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie voor elke leeflonder vanaf 1 september
De regering heeft het voorstel goedgekeurd (voorontwerp van wet aangenomen in eerste lezing op de Ministerraad) van de Minister van Maatschappelijke Integratie om het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (het GPMI) uit te breiden naar alle nieuwe dossiers.

Klik hier voor het persbericht Minister Borsus.

 

Navigatie