Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten niet opgezet met manklopen Loket Digitale Bouwaanvraag en Omgevingsloket
​De afgelopen weken rezen problemen met zowel het Loket digitale bouwaanvraag (DBA) als met het Omgevingsloket, allebei digitale loketten die aangemaakt en beheerd worden door de Vlaamse overheid. Deze heeft daarop nieuwe werkwijzen voorgesteld als noodoplossing zolang de problemen duren. De gemeenten zien zich hierdoor geconfronteerd met vragen en frustraties over beveiliging, omslachtige praktische aanpak, twijfelachtige rechtszekerheid en onterechte afleiding van tijdsdruk naar de gemeenten. De VVSG is helemaal niet opgezet met de gang van zaken. Zij stuurde minister Schauvliege hierover een brief.

Sinds 23 februari moeten stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarbij medewerking van een architect noodzakelijk is, verplicht op digitale wijze worden ingediend.  De VVSG was hiervoor vragende partij: wat voor zin heeft het immers om aanvragen die digitaal worden opgemaakt, toch op papier in te dienen?

De afgelopen weken bleken er echter heel wat problemen te zijn met het DBA-loket (loket digitale bouwaanvraag, niet te verwarren met het digitale omgevingsloket). Onder andere het NAV trok aan de alarmbel. Ook veel gemeenten kregen vragen van 'wanhopige' architecten die géén aanvragen konden indienen.  Voor gemeenten zelf is het niet kunnen werken via het loket ook heel frustrerend. Via dit loket gaan immers aanvragen naar de adviesinstanties  de deur uit, worden adviezen ontvangen én de eindbeslissing wordt via dit loket  opgeladen en gecommuniceerd met de initiatiefnemer.

Het DBA-loket waarmee aanvragers worden geconfronteerd, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Uit gesprekken met de Vlaamse overheid blijkt echter dat zij de problemen met het DBA-loket nooit hebben voorzien.  

Als oplossing voor de problemen met het digitaal werken, maakt Vlaanderen sinds 5 april het tijdelijk  en onder voorwaarden mogelijk  dat initiatiefnemers hun aanvragen grotendeels op papier indienen. Slechts een minimaal deel is verplicht via het DBA-loket . De kans dat het loket vastloopt zou dan een stuk kleiner zijn. 

Gemeenten doen maximale inspanning om falend Vlaams loket op te lossen

De gemeenten worden zo de dupe van haperende loketten waarvoor een andere overheid bevoegd is. Dit kan niet! De gemeenten hebben de afgelopen maanden volop inspanningen geleverd om op een vlotte manier digitaal te kunnen werken. We betreuren dan ook dat het verplicht digitaal werken tijdelijk wordt teruggedraaid.  We eisen dat Vlaanderen alles in het werk stelt om zo snel mogelijk tot echte oplossingen te komen zodat er vlot digitaal kan worden gewerkt. We vertrouwen er bovendien op dat initiatiefnemers die kunnen, hun aanvragen daadwerkelijk digitaal zullen blijven indienen.

Tegelijkertijd vinden we dat initiatiefnemers niet de dupe mogen worden van het haperend loket . Het is maatschappelijk onaanvaardbaar als er gedurende een bepaalde periode simpelweg  geen aanvragen kunnen worden ingediend. Doordat gemeenten weer deels met papieren documenten zullen gaan werken als er niet kan worden opgeladen, doen zij een maximale inspanning om de problemen voor de initiatiefnemers weg te nemen.

Het Omgevingsloket moet daadwerkelijk perfect functioneren

Aanvragen die door de Vlaamse overheid, de provincie of in vier Vlaamse gemeenten worden behandeld worden nu al via het Omgevingsloket ingediend (en dus niet het DBA-loket). Vanaf 1 juni zal dit Omgevingsloket door alle Vlaamse gemeenten worden gebruikt en sluit het DBA-loket. Ook dit Omgevingsloket hapert nu al. Vlaanderen stelt ook hier een alternatieve werkwijze voor. Onder voorwaarden is het mogelijk om tijdelijk (tot 1 juni) onder slechts een klein deel digitaal in te dienen en de rest van de aanvraag op een andere wijze aan te leveren. 
De VVSG vindt het absoluut noodzakelijk dat de problemen met het Omgevingsloket snel worden opgelost. Tegen 1 juni, als alle andere gemeenten instappen in dit loket, is het des te crucialer dat het Omgevingsloket goed werkt.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat alle gemeenten tijdig over de nodige software beschikken om vlot met het Omgevingsloket te kunnen communiceren. Het blijft onduidelijk of Vlaanderen voldoende informatie aanleverde aan de softwareleveranciers van gemeenten om een performant systeem tegen 1 juni klaar te hebben.

U werkt voor een lokaal bestuur of oefent een lokaal mandaat uit en hebt een opmerking of vraag hierover? Neem contact op met met Xavier Buijs of Steven Verbanck.

 

Navigatie