Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wie is voorzitter van het bijzonder comité met de vakbonden?
In het bijzonder (onderhandelings)comité met de vakbonden zitten gemeente en OCMW samen langs werkgeverszijde. De burgemeester is de voorzitter van dit comité, en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is er de ondervoorzitter van.

Door het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester vandaag strikt genomen zowel de voorzitter als de ondervoorzitter van het bijzonder comité. In de feiten zal er dus geen ondervoorzitter meer zijn. De burgemeester kiest de andere leden van de overheidsdelegatie. Deze leden moeten bevoegd zijn om het lokaal bestuur te verbinden. Dit zouden bv. o.a. de schepen van personeel en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen zijn.

Opgelet, voor Voeren en de zes randgemeenten rond Brussel blijft de oude regeling - met de OCMW-voorzitter als ondervoorzitter - wel nog van toepassing.

Meer info:
Art. 86 en 79 eerste lid Decreet Lokaal Bestuur
Art. 21 §2 KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 (Wet Vakbondsstatuut)
De onderhandelingspartners langs werkgeverszijde en langs vakbondszijde
Bekijk de webpagina met actuele informatie over het sociaal overleg

Katleen Janssens

Navigatie