Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Subsidies voor doorgangswoningen


De OCMW's kunnen tussen 16 maart 2017 en 30 mei 2017 een project indienen bij de POD Maatschappelijke Integratie om het aantal doorgangswoningen in hun gemeente uit te breiden.

Een OCMW kan per project de volgende subsidies ontvangen:

  • maximaal 50.000 euro voor renovatie-, of verbouwingswerkzaamheden die tot doel hebben het aantal doorgangswoningen te verhogen;
  • maximaal 10.000 euro voor de uitrusting van de gebouwde doorgangswoning.

De subsidies mogen gecumuleerd worden, maar elk OCMW kan slecht maximaal € 60 000 genieten per woning. Het OCMW moet ook minstens 25% cofinancieren. Elk dossier mag slechts betrekking hebben op één wooneenheid, maar een OCMW mag wel meerdere dossiers indienen. De aanvraag moet online (via de website van de POD Maatschappelijke Integratie) gebeuren.

De minister benadrukt in de projectoproep de coördinatierol van de OCMW's in de strijd tegen de armoede op lokaal niveau.  Door middelen te voorzien voor het creëren van doorgangswoningen, die als  doel hebben het bieden van een tijdelijke woonoplossing om te antwoorden op een noodsituatie, worden de OCMW's ondersteunt in deze rol.  Het zijn immers de OCMW's die geconfronteerd worden met dringende vragen tot (her)huisvesting, naar aanleiding van een uitzetting, een brand, een ontploffing, een verklaring van onbewoonbaarheid en, in het algemeen, een toestand van dakloosheid.

Alle informatie (en het online inschrijvingsformulier) met betrekking tot deze projectoproep kan men terugvinden in de rubriek 'Subsidies en projectoproepen' op de website van de POD Maatschappelijke integratie. Meer info: Joris Deleenheer

Navigatie