Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Subsidies voor gemeenten bij de digitalisering van de omgevingsvergunning
Vlaanderen stelt subsidies ter beschikking aan gemeenten ter voorbereiding van de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning.

Gemeenten die nog voor 1 december het mogelijk maken dat sommige aanvragen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket krijgen daarvoor een subsidie van tussen de 7.500 en 12.000 euro, afhankelijk van het aantal vergunningsaanvragen in de gemeente. (volgens het bestaande subsidiereglement Inforum 283330).

Alle andere gemeenten zullen ten laatste bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 digitale aanvragen moeten toelaten. Zij krijgen hiervoor een subsidie van 3.000 euro.

Niet verplicht, maar voor bijna alle gemeenten wél noodzakelijk, is dat de gemeente een link legt tussen dit uitwisselplatform en het eigen gemeentelijke dossierbehandelingssysteem. Als een gemeente dit voor 22 augustus 2017 doet krijgt ze hiervoor een subsidie van 4.500 euro. Doen zij dit erna, maar voor 22 februari 2018, dan krijgen zij 3.000 euro.

Lees er hier meer over.

Het besluit moet nog gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Meer info bij Xavier Buijs.

Navigatie