Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Structurele oplossing voor 800 kinderopvangplaatsen in de maak!?
Enkele weken geleden besliste de Vlaamse regering om de maatregel 'jongerenbonus non-profit' (beter bekend als Generatiepact) af te schaffen, waardoor in de buitenschoolse kinderopvang ruim 800 (vooral deeltijdse) plaatsen voor laaggeschoolde jongeren op de helling komen te staan. De Vlaamse Regering stelt nu voor om het uitdoofscenario uit te stellen tot 15 maart 2017. Er rest zo nog 2,5 maanden de tijd om een structurele oplossing te zoeken voor de kinderopvangplaatsen. De VVSG en de vakbonden verwerpen het nieuwe voorstel. Ze dringen erop aan de maatregel tot minstens 1 januari 2019 te behouden.

 

Enkele weken geleden besliste de Vlaamse regering om de maatregel 'jongerenbonus non-profit' (beter bekend als Generatiepact) af te schaffen. Met deze maatregel worden vandaag laaggeschoolde jongeren tewerkgesteld in de buitenschoolse kinderopvang. Terzelfdertijd volgen die jongeren een opleiding die leidt naar een kwalificatie of diploma. Door de afschaffing gaan in de buitenschoolse kinderopvang bijna 150 VTE jobs verloren. Aangezien het vooral over deeltijdse contracten gaat, betreft het in de praktijk veel meer werknemers.

 

Maar onrechtstreeks worden 4.500 gezinnen geraakt. Met de middelen Generatiepact worden immers 800 kinderopvangplaatsen gerealiseerd in de buitenschoolse kinderopvang. Kinderopvangplaatsen die op de helling komen te staan als de Vlaamse regering doorgaat met de plannen om de middelen Generatiepact definitief te schrappen.

 

Beslissing Vlaamse regering van 23 december 2016

 

Vandaag stelt de Vlaamse Regering voor om het uitdoofscenario uit te stellen tot 15 maart 2017. Jongeren die uitstromen uit de maatregel kunnen daardoor nog vervangen worden. De kinderopvangplaatsen blijven daardoor gegarandeerd. Dit uitstel heeft ook het voordeel dat de lokale besturen samen met hun kinderopvanginitiatieven het nieuwe jaar niet in chaos moeten inzetten. Er rest de Vlaamse overheid nog 2,5 maanden om te zoeken naar een structurele oplossing die werkbaar en financieel haalbaar is.

 

De VVSG vraagt samen met de vakbonden om nu – in de 2,5 maand die er is - snel werk te maken van een structurele oplossing. Een structurele oplossing voor de 800 kinderopvangplaatsen en medewerkers die nodig zijn om die plaatsen te realiseren.

 

Ook voor Mieck Vos, directeur VVSG, is het duidelijk dat er aan oplossingen moet worden gewerkt: "Kinderopvang moet ouders in staat stellen werk en gezin te combineren. Het gebrek aan kinderopvang leidt ertoe dat mensen deze combinatie niet meer kunnen maken en zelf zorg moeten dragen voor hun kinderen. Jonge ouders of grootouders worden door een gebrek aan kinderopvang verplicht tot deeltijdse arbeid over te gaan, gebruik te maken van allerlei stelsels van zorgkrediet of zelf voor de kinderen te zorgen en hun beroepsactiviteit voor bepaalde tijd te stoppen."

 

Voor behoud maatregel tot 2019

 

De VVSG dringt er bij de Vlaamse regering op aan om deze maatregel te behouden tot minstens 1 januari 2019. Werkgevers die nu met middelen Generatiepact kinderbegeleiders in dienst hebben, moeten ook tot eind december 2018 de ruimte hebben om medewerkers te vervangen. De VVSG verwerpt het voorgesteld uitdoofscenario waardoor medewerkers die uit dienst gaan, niet meer zouden kunnen worden vervangen. Dit heeft immers een directe capaciteitsvermindering van opvangplaatsen tot gevolg waar geen alternatief voor is.

 

Ook in de dagverzorgingscentra worden een aantal laaggeschoolde jongeren tewerkgesteld waarvoor een regeling noodzakelijk is.

 

De lokale besturen rekenen erop dat minister Muyters samen met de andere ministers uit de Vlaamse Regering tot een oplossing komt. De VVSG en de vakbonden blijven bereid om hier op een constructieve manier aan bij te dragen.

 

Meer info: Ann Lobijn, diensthoofd VVSG-Steunpunt Kinderopvang, ann.lobijn@vvsg.be

of 0497-15 14 74

Navigatie