Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ook in 2018 strijden tegen voedselverlies
Eind november namen een 70-tal organisaties uit de welzijn- en gezondheidssector deel aan een nulmeting voedselverlies. Uit de eerste volledige resultaten van een 16-tal organisaties zien we een verlies van ongeveer 7,5 ton. De strijd tegen voedselverlies is dus meer dan ooit actueel. VVSG en de Vlaamse overheid blijven hier dan ook samen met jullie aan werken, ook in 2018!

Wat mogen jullie verwachten?

Meten is natuurlijk een eerste stap. Wie dit nog niet gedaan heeft kan zich steeds engageren en inschrijven voor het portaal voedselverlies. Vervolgens krijg je een account waar je metingen kan registeren, maar ook allerlei informatie en handvaten kan terugvinden.

Voor wie wel al gemeten heeft bestaan de volgende stappen uit het analyseren van de resultaten en het nadenken en opzetten van acties om voedselverlies tegen te gaan. De Vlaamse Overheid wil jullie daar bij helpen. Jullie mogen in 2018 volgende zaken verwachten:

  • Hou alvast dinsdag 20 maart vrij! Er wordt dan een dag georganiseerd waar organisaties over voedselverlies kunnen leren van elkaar. Aanvullend vinden 's avonds de FoodWaste-awards plaats. Voor het eerst is er ook een categorie exclusief voor welzijn- en gezondheidsorganisaties. Wie graag wil deelnemen zal in januari zijn kandidatuur moeten indienen.
  • Verder willen we jullie nog een aantal handvaten aanreiken die kunnen helpen bij het maken van analyses en het opzetten van acties. Belangrijk daarbij is om jullie te registeren/engageren via onze website.
  • In het najaar van 2018 mogen jullie een 2de dag verwachten waar we jullie verder helpen mee te strijden tegen Voedselverlies.
  • Tot slot voorzien de Vlaamse Overheid in het laatste kwartaal van het jaar weer een periode van nieuwe (nul)metingen om nieuw geëngageerde organisaties op weg te zetten en om reeds gestarte organisaties een ijkpunt te bezorgen om zo het resultaat van ondernomen acties te zien.

Dit zijn slechts een aantal krijtlijnen die steeds meer vorm zullen krijgen. In de loop van 2018 mogen jullie verdere info verwachten.

Navigatie