Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 12 december: statuut van de lokale mandataris
​​

 installatie1.jpg

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, mag je je ongetwijfeld verwachten aan heel wat extra vragen van de nieuwe (en voormalige) mandatarissen over hun statuut. Deze vorming geeft je een up-to-date inzicht in het statuut van zowel de uitvoerende mandatarissen, de raadsleden en de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst). 

Een dwarsdoorsnede van de pocket 'Statuut van de lokale mandataris' met onder meer aandacht voor: bezoldiging, sociaal en fiscaal statuut, pensioenregeling, politiek verlof, cumulatieregelingen…


Er is voldoende tijd voor vragen, zodat je kennis van dit thema niet alleen geactualiseerd is, maar je tegelijkertijd ook een antwoord of oplossing hebt voor specifieke vragen die zich stellen in jouw bestuur (uiteraard binnen de grenzen van het ter plaatse haalbare). 

Brussel, 12 december 2018.

Navigatie