Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ook in 2016 federale middelen sociale activering en participatie
De OCMW's krijgen ook in 2016 middelen van de federale overheid voor sociale activering, maatregelen die de sociale, sportieve en culturele participatie van cliënten bevorderen. Het gaat om 9.359.000 € in totaal, quasi evenveel als in 2015 (-0.6 %). Deze middelen zijn voor de OCMW's cruciaal in de strijd tegen armoede. Armoede moet immers op alle terreinen tegelijk worden aangepakt, ook op vlak van participatie. Dit jaar is 5.615.400 € bedoeld voor participatie van cliënten in het algemeen, 3.743.600 voor de strijd tegen kinderarmoede. Het geld gaat in de praktijk in de eerste plaats naar participatie van kinderen en jongeren: het lidmaatschap van een sportclub, een daguitstap maar evengoed tussenkomsten in warme schoolmaaltijden of voor-en naschoolse kinderopvang. Geen luxe-uitgaven dus maar tussenkomsten die nodig zijn om mensen opnieuw een beetje perspectief te bieden en zeker kinderen meer kansen te geven. De regelgeving blijft dit jaar nog ongewijzigd. De OCMW's krijgen deze middelen al sinds 2003. In 2015 voerde de federale overheid wel een ingrijpende besparing door (15,5%). Het KB van 15 februari 2016 (BS, 29 februari 2016) en de verdeling per OCMW voor 2016 vindt u hier.  Bekijk ook het filmpje van OCMW Antwerpen over het belang van participatie.

nathalie.debast@vvsg.be

 

 

 

 

 

Navigatie