Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Screeningsinstrument versterkt samenwerking VDAB-OCMW
​Om werkzoekenden en leefloners nog beter te helpen, is een verbeterde samenwerking tussen de OCMW's en VDAB een belangrijke uitdaging. Om dit te bereiken brengen we een samenwerking tot stand waarbij de OCMW's de VDAB ondersteunen bij het indiceren van werkzoekenden, in dit geval meestal leefloongerechtigden.  Dit gebeurt met behulp van het zogenaamde indiceringsinstrument ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Dit is een internationale standaard, erkend door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar de VDAB een vertaling maakte naar de Vlaamse context met de ogen op werk gericht.  

In een eerste fase bakenen we het aantal OCMW's dat gebruik kan maken van het instrument af. De VDAB stelde deze vraag om deze operatie haalbaar te maken. De VVSG vindt dit een goed idee omdat dit de kans heeft een gedegen evaluatie te maken van de samenwerking.  

Via de indicering onderzoekt de VDAB of het een werkzoekende kan erkennen als persoon met een arbeidsbeperking. De werkzoekende opent op basis van die erkenning een recht op werkondersteunende maatregelen. Dit is in een pakket van ondersteunende subsidiemaatregelen om de organisaties en ondernemingen bij te staan in hun opdracht. Onder 'personen met een arbeidsbeperking' verstaan we: personen met een arbeidshandicap en personen met multipele problemen. 

De indicering gebeurt door de VDAB. De OCMW's geven op basis van ICF, een advies van indicering aan de VDAB. Een VDAB-specialist van de dienst Arbeidsbeperking beslist en kent rechten toe met een bijhorend werkondersteuningspakket. De VDAB voert daarna de evaluaties van de doelgroepwerknemers op de werkvloer uit. De adviesbevoegdheid van de OCMW's wordt begrensd tot adviesbevoegdheid in het kader van collectief maatwerk en lokale diensteneconomie.  

De OCMW's die de VDAB selecteerde volgen in eerst een digitale opleiding en doen nadien enkele online proeven om te bekijken of men het instrument onder de knie heeft. OCMW's verbinden zich tot intervisie met de VDAB en GTB. Die intervisies dienen om interpretatieverschillen tussen organisaties die ICF gebruiken uit te vlakken. 

Vanaf januari 2016 starten we op Vlaams niveau met 72 kandidaat-indiceerders. De keuze van wie in fase 1 mag deelnemen, zal beslist worden door de VDAB, na overleg met VVSG. Later volgt een tweede fase met nieuwe kandidaten.

Meer info: peter.cousaert@vvsg.be, 0477 70 56 89.

Navigatie