Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hervorming PWA-statuut heeft gevolgen voor na- en voorschoolse opvang
Half september kaartten de onderwijskoepels en het GO! in een gezamenlijke nota de nadelige gevolgen aan van de hervorming van het PWA-statuut naar het nieuwe Wijk-werken. OVSG vreest, net als de andere onderwijsverstrekkers,  dat het beperken van de duurtijd tot zes maanden voor het inschakelen van werklozen op school het systeem onaantrekkelijk zal maken. Op dit moment worden de meeste PWA-cheques gebruikt voor ochtend-, middag- en avondtoezicht. We vrezen dan ook dat toezicht op school duurder zal worden. De maatschappelijke vraag naar betaalbare en kwaliteitsvolle opvang is reëel en de school krijgt hier geen middelen voor. PWA bood tot nu toe een oplossing. Als dit systeem gewijzigd wordt, moeten we zoeken naar een alternatief in gesprek met werk, welzijn en onderwijs.

 Daarnaast wijzen VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) en OVSG (Onderwijskoepel Steden en Gemeenten) erop dat de gemeenten mee het gelag dreigen te betalen voor deze hervorming. Door de regelgeving op de sociale voordelen zijn gemeenten immers verplicht, onder bepaalde voorwaarden,  de toezichters voor alle onderwijsnetten op hun grondgebied geheel of gedeeltelijk  te betalen.

 

Navigatie