Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 20 mei: opleiding projectmanagement
​​

Projectmatig werken is een aanpak om, binnen een afgesproken termijn en binnen de overeengekomen budgettaire grenzen, een vooropgesteld resultaat te bereiken dat beantwoordt aan geëxpliciteerde kwaliteitscriteria. Het is een belangrijk element in het instrumentarium van organisatieontwikkeling. Het beheersen en prioritiseren van parallelle projecten binnen een organisatie is gekend als programmamanagement.

Deze opleiding organiseren we op volgende locaties:

Leuven, start 20 mei 2019
Gent, start 3 oktober 2019

Lees het programma  en schrijf je nu in.


Navigatie