Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 11 februari: psychologische zorg in eerste lijn voor ouderen
De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten voor de organisatie van een eerstelijnspsychologische functie (ELPF) voor ouderen binnen de eerstelijnszone. De projecten moeten de opgebouwde ervaring m.b.t. de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie meenemen en valideren. De Vlaamse overheid voorziet in een subsidie voor maximaal zes projecten voor een periode van drie jaar, waarmee één eerstelijnspsycholoog per project kan ingezet worden.

 

Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

De eerstelijnspsycholoog verstrekt in de eerste plaats laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg aan mensen met milde tot matige psychische klachten. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de eerstelijnspsycholoog de nodige samenwerkingen uitbouwt met zorgverleners en andere actoren, en afspraken maakt over onder andere doorverwijzing en crisissituaties.​

De eerstelijnspsycholoog oefent zijn functie uit in bestaande, laagdrempelige locaties binnen de eerstelijnszorg zoals huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, CAW, sociale huizen, lokale dienstencentra, ontmoetingscentra of infrastructuur van erkende woonzorgvoorzieningen, enzovoort.

 

Waarom een eerstelijnspsycholoog voor ouderen?

De federale overheid ontwikkelt momenteel een systeem voor de terugbetaling van kortdurende interventies door een psycholoog of orthopedagoog voor volwassenen (18-64). De Vlaamse overheid richt zich met haar projectoproep daarom op de ontwikkeling van een eerstelijnspsychologische functie voor ouderen (65+). Ouderen zijn immers niet vrij van psychische problemen, zoals vereenzaming, aanpassingsproblemen, verlieservaringen en depressie.

 

Opzet van de projectoproep

  • De projectoproep is bezorgd aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszone. Per eerstelijnszone kan maximaal één kandidatuur ingediend worden door een organisatie die deel is van een eerstelijnszone. De initiatiefnemers tot oprichting van de eerstelijnszone ondersteunen de aanvraag, na bespreking ervan in het veranderteam of de voorlopige zorgraad.
  • Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 11 februari 2019.
  • Informatie over de inhoud van het in te dienen dossier vind je in de projectoproep zelf.
  • Het project start op 1 maart 2019 en loopt 3 jaar.

Navigatie