Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Experimentele woonvormen krijgen proefomgeving
De Vlaamse overheid wil nieuwe en experimentele woonvormen faciliteren. Daartoe dient de Vlaamse regering nu een ontwerpdecreet in in het Vlaams parlement.  Dit ontwerp van decreet stelt een proefomgeving in waarbinnen experimentele woonprojecten de kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van een veelheid aan regelgeving. Binnen de proefomgeving zullen de woonprojecten dus mogen (beperkt) afwijken van enkele bepalingen in de huidige regelgeving, zoals bijvoorbeeld de woningkwaliteitsnormen. De woonprojecten moeten vernieuwend zijn en beantwoorden aan maatschappelijke relevante woonbehoeften. Ze moeten gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of een model voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. De proefomgeving moet leiden tot vernieuwende beleidsinzichten. De projecten moeten dus overdraagbaar zijn naar andere regio's of samenwerkingsverbanden.  Om deze projecten tot stand te laten komen zal de Vlaamse Regering een éénmalige projectoproep organiseren. Joris Deleenheer

Navigatie