Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 14 juni: pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal
​Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert een oproep voor pilootprojecten inzake het realiseren van een geïntegreerd breed onthaal. Het geïntegreerd breed onthaal heeft tot doel de toegankelijkheid en herkenbaarheid van de minst ingrijpende, generalistische hulp te verhogen en onderbescherming tegen te gaan. Afstemming en samenwerking tussen de verschillende actoren op het terrein is hierbij een middel om ervoor te zorgen dat elke burger, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, kan rekenen op de nodige ondersteuning op maat en maximaal zijn grondrechten realiseert. Betrokken kernactoren zijn de sociale diensten van OCMW en gemeente, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.  De regie ligt in principe bij het lokaal bestuur. 

Met deze projectoproep wil de minister uitgangspunten van het geïntegreerd breed onthaal verder uitdiepen en aan een praktijktoets onderwerpen. Het geïntegreerd breed onthaal moet in een budgetneutraal kader geïmplementeerd kunnen worden. Dit impliceert dat voor de hulp- en dienstverlening geen extra projectmiddelen ter beschikking worden gesteld. Pilootprojecten kunnen wel rekenen op ondersteuning onder de vorm van wetenschappelijke opvolging en evaluatie van het project en een aanbod van coaching, intervisie en praktische ondersteuning van het project. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 14 juni 2016. U vindt de verschillende documenten van de projectoproep hieronder in bijlage.

Voor meer informatie: 0477 70 56 89 of peter.cousaert@vvsg.be

Documenten:

aanvraagformulier_gbo_2016_DEF.docx

brief_min_gbo_20160411.pdf

infobrochure_gbo_2016_DEF.pdf

projectoproep_gbo_DEF.pdf

VR 2015 1812 DOC.1328-1TER Conceptnota geïntegreerd onthaal - nota.pdf

Navigatie