Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten krijgen toegang tot recentste kadastrale informatie
 ​​​Op 9 maart 2017 kreeg de VVSG een algemene machtiging. Gemeenten die hierop inschrijven krijgen toegang tot recente en volledige kadastrale informatie en een rechtstreekse verbinding met de authentieke gegevensbron via het gegevensdelingsplatform MAGDA. In september 2017 zijn hierrond infosessies door Informatie Vlaanderen gepland.

 

Waarom is de algemene machtiging nodig?

Gemeenten wensen al langer toegang tot recente en volledige kadastrale informatie. Naast de éénmalige jaarlijkse uitwisseling is er nood aan en rechtstreekse connectie met de authentieke gegevensbron. Onder impuls van de VVSG GIS-werkgroep werden er gesprekken opgestart met de FOD Financiën. Na lange onderhandelingen kwam er uiteindelijke een oplossing uit de bus. De VVSG diende hiervoor in 2016 een algemene machtigingsaanvraag in (20170113_machtigingsaanvraag_AAPD.pdf). Op 9 maart 2017 werd de machtiging verleend. Gemeenten schrijven in op deze algemene machtiging door een verklaring van verbintenis over te maken aan het sectoraal comité. De rechtstreekse connectie met de authentieke databank verloopt via het MAGDA-gege​vensdelingsplatform van de Vlaamse overheid. ​

 

1) Intekenen op de algemene machtiging

Gemeenten moeten intekenen op de algemene machtiging. Dit kan door een verklaring van verbintenis over te maken het sectoraal comité van de federale overheid.  Alleen gemeenten met een veiligheidsconsulent en veiligheidsplan kunnen intekenen op de algemene machtiging.

 

2) Aansluitingsprocedure MAGDA-platform

Gemeenten die gebruik willen maken van de MAGDA-diensten van de Vlaamse overheid, moeten eerst een aansluitingsprocedure doorlopen.

a)      Kadastrale webdiensten van MAGDA

Enerzijds kunnen gemeenten hun lokale softwaretoepassing (laten) aanpassen door de kadastrale webservices van  het gegevensdelingsplatform MAGDA te integreren. Hiervoor neemt u best contact op met een van de dienstenleveranciers. Specifiek voor de dienstenleveranciers en de gemeenten die zelf aan de slag willen gaan met de MAGDA-webservices organiseert Informatie Vlaanderen op 28 juni 2017 een informatiesessie​.

b)      MAGDA Online

Anderzijds kunnen gemeenten ook rechtstreeks kadastrale bevragingen doen via MAGDA Online. Hiervoor vult u volgend formulier​ in. 

 

3) Protocol afsluiten met de AAPD

Binnenkort meer info…

 

 Meer info? Stuur een e-mail naar ward.vanhal@vvsg.be

 

Navigatie