Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Start optimalisatieoefening informatiestromen tussen VDAB en OCMW - Verwerkersovereenkomst
​​​​Een paar maanden geleden vroeg de VDAB aan alle OCMW's om een verwerkersovereenkomst te tekenen, waarin de OCMW's het engagement zouden opnemen om op te treden als verwerker voor de VDAB in het kader van de informatiestromen in dossiers Tijdelijke Werkervaring (gegevens die in MPL worden ingegeven door de OCMW's). De VVSG heeft toen geadviseerd hier voorzichtig mee om te springen, zolang het niet duidelijk was hoe de verhoudingen tussen de OCMW's en de VDAB zitten, wat de GDPR-wetgeving betreft.

Intussen heeft de VVSG hierover samengezeten met de VDAB. Er is overeengekomen een werkgroep op te richten, waarin alle informatiestromen tussen de OCMW's en de VDAB in kaart worden gebracht. Deze werkgroep is op 17 januari een eerste keer bijeengekomen en zet haar werkzaamheden de volgende maanden voort. De VVSG is hierbij expliciet vragende partij om de administratieve workload voor de OCMW's te beperken (geen dubbele registraties bijvoorbeeld) en zoveel mogelijk informatie te delen via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid: de informatiestromen moeten geoptimaliseerd worden.

In afwachting van de afronding van deze werkzaamheden adviseert de VVSG haar leden om de verwerkingsovereenkomst van de VDAB te tekenen. Dit is een tijdelijke situatie die van toepassing blijft tot de optimalisatieoefening is afgerond.

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan de werkgroep, ben je zeker welkom. Graag een seintje aan:
ward.vanhal@vvsg.be - abderrazak.el-omari@vvsg.be – peter.cousaert@vvsg.be

Navigatie