Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 30 april: projecten naschoolse sport secundair onderwijs
Sport Vlaanderen lanceert een tweede projectoproep voor lokale besturen om samen met lokale partners (scholen, sportaanbieders, OCMW, CAW,  enzovoort) een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod te organiseren voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en Buso.

Naast het organiseren van een sport- en beweegaanbod op maat van de jongeren en het bereiken van de niet-sportieve jongeren staat ook de opstart en coördinatie van een lerend netwerk centraal. Voor ondersteuning kunnen de gemeenten terecht bij de schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen, de medewerker van MOEV, de Follo of bij de VVSG-netwerkpartner ISB vzw.

Meer info vind je bij Sport Vlaanderen. Jouw gemeente kan een projectvoorstel digitaal indienen tot uiterlijk 30 april 2019 om 12 uur.

Navigatie