Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 15 november: versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
​Oproep versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: 1 gezin = 1 plan

Op 24 juli 2017 lanceerde minister Vandeurzen de oproep: versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Hiermee uitvoering gevend aan integrale jeugdhulp 2.0, dat enkele knelpunten moet aanpakken die ontstaan zijn sinds de invoering van het decreet integrale jeugdhulp. Momenteel vinden regionale infosessies plaats voor deze oproep.

Bedoeling van de oproep is om regionale samenwerkingsverbanden op te richten tussen alle actoren die hulpvragen van gezinnen, kinderen en jongeren oppikken, de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de gemandateerde voorzieningen. Lokale besturen kunnen kernpartner zijn in deze samenwerkingsverbanden.
Voor de ondersteuning van deze samenwerkingsverbanden, ondermeer het waarmaken van de functie van kernpartner,  wordt 15 miljoen voorzien als recurrente middelen (geen projectfinanciering!). Aangezien men een 15-tal samenwerkingsverbanden beoogt, kan men een inschatting maken van het bedrag dat voor elke samenwerking kan voorzien worden.

Deadline voor kandidaatstelling en eerste grote lijnen van het samenwerkingsverband is 15 november 2017! De oproep meer in detail vindt u hier. Het overzicht van de regionale infosessies vindt u hier. Het sjabloon voor kandidatuurstelling wordt verspreid op deze infosessies. Voor meer info neemt u best contact op met erwin.daenen@wvg.vlaanderen.be 

Navigatie