Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 1 april: culturele projecten met bovenlokale uitstraling
​​Deze projectoproep is verbonden met het transitiereglement dat de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, moet waarborgen in 2018 en 2019. Bekijk nu de voorwaarden en dien uw project in voor 1 april 2018.

Om in aanmerking te komen, moeten projecten gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten of een combinatie hiervan. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar jongeren, denk aan pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) met een niet-commercieel karakter kunnen een subsidieaanvraag indienen. De eerstvolgende indiendatum is 1 april 2018. Daarna volgen 1 oktober 2018 en 1 april 2019.

Meer info op de website van het departement CJM.

Navigatie