Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 5 oktober: subsidie voor zero-emissie bij voertuigvloten en stedelijke logistiek
Onder de Clean Power for Transport call 2018 stelt de Vlaamse overheid een subsidiebudget van 700.000 euro ter beschikking voor projectvoorstellen die passen binnen de volgende thema's:

  • zero-emissie-voertuigvloten bij bedrijven, lokale besturen en organisaties, met inbegrip van de bijbehorende laadinfrastructuur;
  • gebruik van zero-emissie-voertuigen voor stedelijke logistiek.

 

De projectvoorstellen worden verwacht tussen 24 september en 5 oktober 2018

Alle informatie hierover en de in te vullen projectfiche zijn te vinden op http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectsubsidie

Contactpersoon: Jeroen Cockx – senior adviseur, Coördinator Clean power for transport, jeroen.cockx@vlaanderen.be, T 02 553 80 40

Navigatie