Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten: schrap 4.000 hectare woonreservegebied
Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving maakte bekend dat volgens de gemeenten zo'n 4.000 ha woonreservegebieden (meestal gebieden die op het gewestplan als 'woonuitbreidingsgebied' aangeduid staan) geschrapt kunnen worden. Dat is bijna een derde van de totale hoeveelheid woonuitbreidingsgebieden. Gemeenten tonen daarmee aan dat ze in staat zijn een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren. Dat gemeenten snel met voorstellen kwamen verbaast niet: de voorstellen zijn gebaseerd op de ruimtelijke visie zoals die verwoord is in de ruimtelijke structuurplannen.

De Vlaamse regering is verantwoordelijk om nu de definitieve lijsten samen te stellen. Het is voor gemeenten essentieel dat zij daarbij betrokken worden. We moeten ook samen bekijken onder welke voorwaarden de resterende woonreservegebieden ontwikkeld kunnen worden. Die gronden aansnijden kan maar gebeuren als de behoefte daaraan is aangetoond, bijvoorbeeld omwille van bevolkingsgroei, gezinsverdunning of een hoge knooppuntwaarde.

De gemeenten vragen dat er snel duidelijkheid komt over binnen welke termijn de definitieve lijst én de daadwerkelijk bestemmingswijziging verwacht wordt. Bovendien willen we duidelijkheid over de compensaties voor de eigenaren die hun gronden niet meer zullen kunnen bebouwen, waar overigens de lokale besturen zélf ook tot behoren.

Meer info: Xavier Buijs

Navigatie