Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontwerpdecreet Woonzorg naar Vlaams Parlement
Op vrijdag 9 november hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet woonzorg (memorie van toelichting). Het ontwerpdecreet wordt nu voorgelegd aan het Vlaams Parlement voor de verdere bespreking.

De grote lijnen van de tekst zijn ongewijzigd (zie VVSG-bericht van 23 april 2018). Op basis van het advies van de Raad van State zijn wel een aantal aanpassingen doorgevoerd (volledig overzicht in de nota aan de Vlaamse Regering). 


Erkende benaming

Een belangrijke aanpassing vinden we in art. 39, dat de noodzaak verduidelijkt van de erkenning om een woonzorgvoorziening uit te baten en de erkende benaming te gebruiken.

Groepen van assistentiewoningen, woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor herstelverblijf en diensten voor gezinszorg die een centrum voor dagopvang organiseren, mogen maar uitgebaat worden nadat ze erkend zijn door de Vlaamse overheid. Enkel deze voorzieningen mogen de erkende benaming gebruiken. Dat betekent dat:

  • Woonzorgvoorzieningen die niet erkend zijn, maar wel de erkende (of een sterk gelijkende) naam gebruiken, moeten sluiten.
  • Woonzorgvoorzieningen die niet erkend zijn en een gelijkaardige dienstverlening aanbieden, moeten sluiten.


Voor de uitbating van lokale dienstencentra, diensten voor gezinszorg, diensten voor oppashulp, diensten voor gastopvang en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers is de erkenning voor de Vlaamse overheid niet noodzakelijk. De erkende naam mag echter enkel gebruikt worden door erkende voorzieningen. Dat houdt ook in dat:

  • Woonzorgvoorzieningen zonder erkenning een gelijkaardige dienstverlening mogen aanbieden, maar ze mogen de erkende benaming (of een sterk gelijkende benaming) niet gebruiken.


Bijzondere erkenning voor woonzorgcentra 

Daarnaast is art. 44 aangepast om mogelijk te maken dat woonzorgcentra een bijzondere erkenning kunnen krijgen van de Vlaamse overheid om woonzorg te organiseren voor specifieke doelgroepen, zoals personen met jongdementie.


Overgangsmaatregelen diensten logistieke hulp 

Tot slot zijn in art. 96 de overgangsmaatregelen voor de diensten voor logistieke hulp gespecifieerd. Deze diensten zijn immers niet weerhouden als woonzorgvoorzieningen in het ontwerpdecreet. Vanaf de inwerkingtreding van het decreet kunnen de huidige diensten voor logistieke hulp nog maximaal drie jaar erkend en gesubsidieerd blijven volgens de huidige regelgeving. Om hun werking te garanderen moeten deze diensten binnen de termijn van drie jaar:

  • een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst (modaliteiten te bepalen door de Vlaamse Regering) afsluiten met één of meerdere diensten voor gezinszorg in hun werkingsgebied; deze diensten worden voor ​de toepassing van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming gelijkgesteld met een erkende zorgvoorziening; of

  • een erkenning als dienst voor gezinszorg aanvragen.

Diensten die na de termijn van drie jaar niet in orde zijn, verliezen hun erkenning.

Navigatie