Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG reflecteert over ontwerp decreet onteigeningen
Sinds de laatste staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor alle aspecten van onteigeningen. De Vlaamse regering maakt van de gelegenheid gebruik om de regelgeving aan te passen en te verbeteren. Recentelijk werd het ontwerp van decreet goedgekeurd. De ambitie is om onteigeningen vlotter te laten verlopen, volgens een eenvormige procedure. Zo hoeven gemeenten niet langer een machtiging aan te vragen om te mogen onteigenen. Voor OCMW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven blijft die verplichting overigens wél bestaan, maar zal die – toch op basis van de ontwerpteksten- voortaan worden afgegeven door de gemeenteraad.

De diverse Vlaamse adviesraden werken op dit moment aan een advies over het ontwerp.

De Vlaamse regering vroeg ook aan de VVSG om onze reflecties op ontwerp teksten door te geven. Logisch, vinden we. Lokale besturen zijnimmers één van de belangrijkste onteigenende instanties en het gebruik maken van de ervaring op lokaal niveau draagt bij tot goede regelgeving.  We zijn in de maand april volop bezig met het voorbereiden van ons standpunt. Wilt u er een bijdrage aan leveren? Graag! Laat het ons weten via Xavier Buijs.

Navigatie