Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ondersteuning intergemeentelijke samenwerking woonbeleid aangepast


De Vlaamse overheid werkt een nieuw ondersteuningskader voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid uit. Nog voor Pasen zou het ontwerpbesluit op de regeringstafel belanden. VVSG is tevreden dat de Vlaamse overheid hier tijdig werk van maakt. Bijna tweehonderd Vlaamse gemeenten werken immers aan hun lokaal woonbeleid via een intergemeentelijk samenwerkingsverband., maar deze financiering liep stilaan af voor heel wat projecten.  Globaal gesproken is VVSG tevreden met de grote lijnen van het voorstel. Dit voorstel biedt kansen op continuering, gaat uit van administratieve vereenvoudiging en heeft aandacht voor de regierol van de gemeenten. VVSG wijst wel nog op enkele bekommernissen. Lees er hier meer over: JD d1109 nota intergemeentelijke samenwerking woonbeleid.docx

Navigatie