Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Rondzendbrief 'passende beoordeling' gepubliceerd


In het staatsblad van vrijdag 27 februari (Inforum nr. 289825) verscheen de rondzendbrief over de "passende beoordeling" van vergunningsaanvragen met gevolgen voor vogel- en habitatrichtlijngebieden. Deze rondzendbrief was al een tijdje aangekondigd.

Deze rondzendbrief licht toe hoe een vergunningsaanvraag moet beoordeeld worden wanneer zij "een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken", m.a.w. of en hoe zij aan zo'n passende beoordeling moet worden onderworpen (artikel 36ter §§ 3-4 natuurdecreet). Deze rondzendbrief is o.a. gericht aan de gemeenten als adviesverlener of beslisser, maar eventueel ook als aanvrager van zulke vergunningen.

Meer info op http://www.natura2000.vlaanderen.be/passendebeoordeling

Steven Verbanck

Navigatie