Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning : uitstelmogelijkheid omwille van technische moeilijkheden
Gemeenten kunnen de omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni. Dit uitstel moeten ze uiterlijk op dinsdag 14 februari aangetekend aan de Vlaamse overheid melden via deze modelbrief.

Gemeenten moeten om uitstel vragen  

Op donderdag 23 februari treedt de regelgeving van de omgevingsvergunning in werking. Gemeenten kunnen maar instappen in de omgevingsvergunning als zij beschikken over een performant dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het Vlaamse gegevensuitwisselplatform 'Omgevingsloket'. Die zijn er nu niet. Gemeenten zijn daarom technisch genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum.

Daarom heeft het Vlaams Parlement op woensdag 25 januari via spoedprocedure de gemeenten de kans gegeven uitstel te vragen. De VVSG wijst de gemeenten op de mogelijkheid om daar gebruik van te maken.  De softwareleveranciers bevelen 1 juni aan.  Ook de Boerenbond en de architecten (NAV) bepleiten dat gemeenten zoveel mogelijk kiezen voor 1 juni.
Het schepencollege moet dit uitstel individueel aanvragen per aangetekende brief uiterlijk op dinsdag 14 februari. De Vlaamse overheid maakte hiervoor een modelbrief. De Vlaams minister van Omgeving neemt akte van deze beslissing. Ze kan een aanvraag om uitstel dus niet weigeren.
Elf centrumsteden vragen collectief uitstel.

Anders dan een week eerder aangekondigd in het parlement, gaat het niet om een gezamenlijk uitstel. Het is dus nodig dat het schepencollege hiervoor een brief stuurt . In dat geval treedt de omgevingsvergunning voor die gemeente pas in werking op de door hen aangegeven datum, ten laatste op 1 juni.


Het oefenloket voor de omgevingsvergunning zal pas op 23 februari beschikbaar zijn.

 

Wat verandert er sowieso op 23 februari

Op donderdag 23 februari verandert er sowieso al heel wat, namelijk:

 • Voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), treedt de omgevingsvergunning op 23 februari in werking.  Voor de bevoegdheidsverdeling geldt al de nieuwe indelingslijst.
  Anders dan de vrijdag ervoor werd aangekondigd, geldt voor de provincies de omgevingsvergunning dus zonder mogelijkheid tot uitstel.
 • Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten vanaf 22 februari digitaal ingediend worden.  De gemeente werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af.
  Aanvragen  voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de gemeente worden ingediend verlopen wel nog op papier.
  Met de omgevingsvergunning moeten de meeste dossiertypes verplicht digitaal ingediend worden : bouwaanvragen met architect, milieuaanvragen klasse 1 en 2, verkavelingsaanvragen en Vlaamse en provinciale projecten. Alleen bouwaanvragen waarbij de architect niet nodig is en meldingen kunnen dan nog op papier. De gemeente moet die dan inscannen en overtypen.
 • Milieuvergunningen aangevraagd voor en verleend na 23 februari, kunnen al van onbepaalde duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet)
  Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68).

 

De omgevingsvergunning is de integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Grote nieuwigheid is dat het vergunningsproces voortaan volledig digitaal verloopt en dat de omgevingsvergunning niet meer na 20 jaar zal moeten hernieuwd worden (zgn. permanente milieuvergunning).

Het decreet handhaving omgevingsvergunning zal niet samen met de omgevingsvergunning in werking treden, maar wel op een nog onbepaalde latere datum.

Meer info:

Navigatie