Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Digitale omgevingsvergunning vanaf 23 februari?
​Gearchiveerd nieuwsbericht -> recentere info te vinden op http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/omgevingsvergunning.aspx

Gemeenten zijn voorstander van de digitale omgevingsvergunning. Het stelt de overheid in staat om aanvragen waar zowel een stedenbouwkundig als milieuaspect aan verbonden is, beter te beoordelen. Het digitaal behandelen van vergunningsaanvragen zorgt ervoor dat aanvragers snel zekerheid hebben over hun mogelijkheden.

De nieuwe procedures en vooral het digitaal werken vereist een goede voorbereiding. Aan procedures of loketten die op papier goed werken, maar in de praktijk vastlopen heeft niemand iets; integendeel. De VVSG uitte al eerder haar bezorgdheid of het invoeren van de omgevingsgunning op 23 februari wel realistisch is. 

Er is immers door iedereen nog heel wat werk te verrichten: zowel door Vlaanderen (met het aanpassen van regelgeving), door de softwarehuizen (met het beschikbaar stellen van de dossierbehandelsystemen) als door de gemeenten (met o.a het voorbereiden van de diensten op het digitaal werken).

Op dit moment zijn er gesprekken met de Vlaamse overheid. In die gesprekken wordt bekeken of een gefaseerde invoering noodzakelijk is.  We verwachten meer duidelijkheid op 20 januari.  Zodra we meer weten wordt hierover gecommuniceerd.

Meer info over de omgevingsvergunning... ​ 

Indien u werkt voor een lokaal bestuur of een lokaal mandaat hebt en vragen hebt over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Xavier Buijs of Steven Verbanck.

Navigatie