Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wie worden de omgevingsambtenaren?
Met de integratie van milieu- en stedenbouwkundige vergunning in de omgevingsvergunning, komen er bij de gemeente omgevingsambtenaren om dergelijke vergunningsbeslissingen voor te bereiden. Hoeveel omgevingsambtenaren heeft een gemeente nodig? Wat moeten die kennen en kunnen? Wie van de huidige milieu- en stedenbouwkundige ambtenaren worden die nieuwe omgevingsambtenaren? Wat als er tijdelijk geen is? Lees hier meer over hoe die overgang verloopt en wat in de toekomst de rol is van de omgevingsambtenaar.

Onderstaand schema biedt verduidelijking of de huidige stedenbouwkundige of milieuambtenaar als omgevingsambtenaar kan worden aangewezen. U start met de de vraag 'Was hij/zij GSA op 27/11/2015'.

schema omgevingsambtenaren voor website 2017.png 

Meer info voor VVSG-leden bij Steven Verbanck (milieu) en Xavier Buijs (R.O.)

Navigatie