Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

OCMW’s en leefloon: verschillen zijn klein, beoordelingsruimte is een troef
De wet legt zeer strikt de voorwaarden op om leefloon te krijgen en stelt ook nauwgezet hoe de OCMW's een aanvraag moeten beoordelen. In tegenstelling tot diverse media meldden naar aanleiding van het nieuwe Jaarboek Armoede, zijn de verschillen tussen de OCMW's klein. De beoordelingsruimte die OCMW's hebben, bijvoorbeeld over de werkbereidheid, is net een troef om mensen die anders uit de boot zouden vallen, toch nog een leefloon te kunnen geven. Pleiten om die ruimte in te perken zou er ook toe kunnen leiden dat minder mensen een leefloon krijgen, omdat de ruimte van de maatschappelijk werker om rekening te houden met de levenssituatie van elke hulpvrager, zou verdwijnen. Dat is alleszins niet wat de OCMW's willen. De VVSG reageert hiermee op de stelling van de UA-onderzoekers dat lokale besturen onvoldoende in staat zijn een armoedebeleid te voeren en er verschillen zijn tussen OCMW's.

Naast het leefloon voorzien de lokale besturen nog heel wat andere vormen van hulpverlening in het kader van een lokaal sociaal beleid. De praktijk toont aan dat samenwerking met andere actoren zeker een troef is.

Dat de OCMW's meer ondersteuning kunnen gebruiken van de federale en regionale overheden is een oud zeer. Het gaat dan niet zozeer over de toekenning van het leefloon zelf, wel om lokaal nog beter en op maat te kunnen inspelen op de noden van de meest kwetsbaren.

Lees zeker ook het opiniestuk van Marjolein De Wilde, onderzoeker aan de UA die het eigenlijke onderzoek voert bij de OCMW's en bevestigt dat de verschillen tussen OCMW's in de kans dat een identieke cliënt een uitkering krijgt, klein zijn. 'Kleine verschillen, die academisch relevant zijn om te onderzoeken, maar ons inhoudelijk niet noodzakelijk veel leren,' luidt het.

nathalie.debast@vvsg.be


 opinie Marjolein De Wilde.pdf

Navigatie