Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Neen, de cultuurraad is niet verplicht
Een adviesorgaan voor culturele aangelegenheden is niet hetzelfde als de cultuurraad.

De Nationale Vaste Cultuurpactcommissie schreef recent een brief aan de gemeenteraadsleden om het belang van het Cultuurpact te duiden. Bij een oppervlakkige lezing zou de conclusie kunnen zijn dat de Cultuurpactcommissie onderschrijft dat de cultuurraad verplicht blijft. Ook de recentste nieuwsbrief van De Federatie neemt in de titel van haar artikel op dat een cultuurraad verplicht blijft in elke stad of gemeente. Maar dat klopt niet.

Wat wel verplicht is, is een adviesorgaan voor culturele aangelegenheden. Het lijkt een spel van woorden en terminologie, maar dat is het niet. Onder culturele aangelegenheden worden, gezien de cultuurpactwetgeving, ook de thema's sport en jeugd gevat. Dit betekent dat het lokaal bestuur perfect een vrijetijdsraad mag oprichten met daarin bijvoorbeeld een werkgroep cultuur en sport. Of een orgaan dat in een nieuwe format adviseert rond de verschillende culturele materies. Het artikel in de nieuwsbrief van De Federatie stelt verderop in de tekst zelf correct: 'Modernisering van verplichte adviesorganen om een bredere burgerparticipatie te creëren is wel mogelijk, als de wettelijke en decretale vereisten niet in het gedrang komen.'

 

Neem participatie ernstig

Voor de VVSG is dit een belangrijke opening in het decretale en wettelijke kader om burgerparticipatie ernstig te nemen en die zo passend mogelijk te realiseren binnen de lokale context. Waar de cultuurraad goed werkt, is behoud perfect mogelijk, waar vernieuwing zich opdringt is binnen het wettelijke en decretale kader verandering van format mogelijk. Iedereen, De Federatie, het middenveld, de Cultuurpactcommissie, de VVSG en de lokale besturen, heeft échte kwaliteitsvolle participatie voor ogen. Kwaliteit kan echter pas tot uiting komen als men binnen de garanties die het dectretale en wettelijke kader borgt, op maat van de lokale context een participatiereglement kan opmaken.

Daarnaast vermeldt het artikel ook foutief dat de raden ten laatste 6 maand na de installatie van de gemeenteraad moeten worden samengesteld. Die termijn wordt niet meer opgelegd in het decreet lokaal bestuur.

 

Hilde Plas, Henk Keygnaert en Chris Peeters

Navigatie