Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Meldpunt voor klachten of opmerkingen over bewindvoering
Soms horen we klachten of opmerkingen over de manier waarop vrederechters, griffiepersoneel, professionele bewindvoerders, … de wet op de bewindvoering van 17 maart 2013 in de praktijk toepassen. Een nieuwe wetgeving loopt het risico op een niet-uniforme of gebrekkige toepassing door de actoren. Omdat het altijd om kwetsbare mensen gaat, is het belangrijke dat de wet op een humane en correcte manier wordt toegepast. Begin 2016 sensibiliseerde de 'Actie Driekoningen' via een open brief daarom alle actoren voor een correcte toepassing van de wet op de bewindvoering.

Ondertussen zette de werkgroep bewindvoering een online meldpunt bewindvoering op. Het meldpunt is bedoeld voor professionele hulpverleners die via hun cliënten problemen met bewindvoering oppikken. Deze klachten of tekortkomingen kunnen de hulpverleners registeren en doorsturen naar het meldpunt. De werkgroep bewindvoering gebruikt de informatie om de pijnpunten van bewindvoeringen te inventariseren, te leren uit de meldingen en samen naar oplossingen te zoeken.

Als je als hulpverlener bij je cliënten problemen met bewindvoering vaststelt, aarzel dan niet om ze te delen via het meldpunt bewindvoering.

Meer weten? Lees dan de handleiding van het meldpunt.

Navigatie