Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 4 april: lokaal beleid maken - masterclass burgemeesters en schepenen
​Ben je burgemeester of schepen en heb je ambitieuze plannen? Wil je echt vooruitgaan en beleidsresultaten boeken? Hoor je graag van collega's hoe zij lokale vraagstukken oplossen?

De Politieke Academie van de VVSG organiseert voor jou een aantal sessies over het ontwikkelen van beleid. Met een beperkte groep burgemeesters en schepenen, met voldoende ervaring of heel veel goesting, ga je aan de slag om praktische handvatten te vinden en ervaringen uit te wisselen. We bespreken de mogelijkheden en struikelblokken om een effectief beleid op poten te zetten.

Dit voorjaar komen volgende thema's aan bod:

  • meerjarenplan
  • ruimtelijk beleid
  • samenleven in diversiteit
  • fietsbeleid
  • participatie en coproductie van beleid

 

Jouw lokale situatie en ervaring staat daarbij centraal.

Wat verwachten we van jou? Veel zin om je praktijkverhalen te delen met collega's. Bereid zijn om in te stappen in een actieve formule, waarbij jouw eigen inbreng cruciaal is voor het slagen van de sessie.  

 

Begeleiding

De sessies worden begeleid door experten in het thema en in de methodiek: niet alleen beleidsmedewerkers van de VVSG maar ook experten uit het veld. Géén lezingen, wel terugkoppelingen, synthese, reflecties…

 

Data en locaties

Elke sessie vindt plaats in Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000  Brussel  - Bereikbaarheid

Telkens van 9u30 tot 12u30.

* Een meerjarenplan met sturingskracht, 4 april
* Van ruimtelijke planning naar ruimtelijk beleid, 15 mei
* Samenleven in diversiteit, 5  juni
Een succesvol fietsbeleid in uw gemeente, 7 juni
* Participatie – burgers doen mee, 19 juni

 

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 15.

 

Deelnameprijs

75 euro per deelnemer  per sessie inclusief broodjeslunch

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be 
Graag ontvangen wij je inschrijving uiterlijk tot één week voor start van de sessie.

Betaling

Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulering later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.


Info inhoudelijk

Herman Callens, VVSG-stafmedewerker
herman.callens@vvsg.be,  02 211 55 29

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

 

                  

Navigatie