Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

​Kaart bepaalt wanneer advies FOD Luchtvaart nodig is
Overheden die vergunningsaanvragen beoordelen moeten voorafgaand aan de beslissing advies vragen aan diverse adviesinstanties. Welke dat zijn hangt af van de concrete situatie. Nieuwe regelgeving bepaalt dat advies aan de FOD luchtvaart moet worden gevraagd als hetgeen dat wordt aangevraagd op een bepaald punt hoger is dan 60 meter. In gebieden nabij een luchthaven kan die grens echter (stukken) lager liggen. Vanaf welke hoogte daar advies moet worden gevraagd is bepaald in de zg. 'luchtvaartadvieskaart'. Zo zullen in Zaventem of Mortsel zowat alle aanvragen die te maken hebben met (ver)bouwen of verkavelen voor advies moeten worden voorgelegd.

De zeer ruime adviesvereiste betekent toch wel wat extra werk voor de vergunningverlenende overheid. Softwareleveranciers bouwen best een automatische melding in als advies gevraagd moet worden.  Die ruime adviesverplichting vermindert het draagvlak voor dit advies, lijkt ons.

Deze bijkomende adviesverplichting gaat in van zodra de omgevingsvergunningsvergunningsprocedure start. De adviesverplichting geldt dus -10 dagen na publicatie in het Staatsblad-  in zes gemeenten en aanvragen die door de provincie of het gewest worden behandeld. Vanaf januari zullen alle gemeenten met deze bijkomende adviesverplichting rekening moeten houden. Meer info….

 

Xavier Buijs

Navigatie