Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Eerstelijnszones zorg: lokale besturen sterk vertegenwoordigd in zorgraden
Eerstelijnszones: samenstelling zorgraden

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurde op 24 juli een nota met richtlijnen voor de samenstelling van de zorgraden van de eerstelijnszones. Het gaat om een voorlopige samenstelling want de definitieve samenstelling is pas voorzien voor 2020. De zorgraad stuurt de eerstelijnszone aan en is het belangrijkste beslissingsorgaan.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de aanwezigheid van de lokale besturen binnen de zorgraad van de eerstelijnszone. Naast de cluster welzijn en gezondheid is de cluster lokale besturen de derde grote cluster. De drie clusters zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd met elk maximaal 6 zetels.


Regiefunctie vs. actorrol lokale besturen

Lokale besturen vullen deze cluster in vanuit hun regiefunctie, niet vanuit hun actorrol in de zorg. Bij de invulling van de regiefunctie wordt verwacht dat men rekening houdt met het brede perspectief van het lokaal sociaal beleid zodat er naast welzijn en gezondheid ook andere beleidsdomeinen zoals wonen, werk, onderwijs en vrije tijd worden vertegenwoordigd. Zowel centrumsteden als kleine gemeenten moeten zetelen in de zorgraad.

De actorrol vanuit de lokale besturen zit vervat in de vertegenwoordiging vanuit de welzijnsvoorzieningen waar onder andere de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra en de sociale diensten van de OCMW's een plaats krijgen.  


Organisatie eerstelijnszorg: en verder?

Het voorbije jaar is er al veel energie gestoken in de samenstelling van de eerstelijnszones. Deze eerstelijnszones zullen het gebied vormen waar de verschillende betrokkenen binnen zorg, welzijn en gezondheid samen met de lokale besturen de hulp- en dienstverlening voor de bevolking willen optimaliseren via samenwerking en ondersteuning.  In een aantal regio's verliep de afbakening van de eerstelijnszones vlot, voor andere gebieden moest de minister uiteindelijk de knoop doorhakken. Op 29 juni keurde de Vlaamse Regering de indeling van de eerstelijnszones goed.  

De volgende stap in de reorganisatie van de eerstelijnszorg  en de organisatie van de eerstelijnszones is gezet. Het is nu aan de lokale besturen om te bekijken hoe de vertegenwoordiging vanuit de regiefunctie en de vertegenwoordiging vanuit hun actorrol binnen de zorgraad zal gebeuren. Overleggen met de verschillende lokale besturen en de verschillende voorzieningen binnen de cluster welzijn van de eerstelijnszone is de boodschap. Een hele uitdaging met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht.

Navigatie