Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Actuele leefloonbedragen vanaf 1 september
Omdat de spilindex in augustus 2018 werd overschreden, worden met ingang van 1 september 2018 de bedragen van leefloon, socio-professionele vrijstelling (SPI), inkomensgrenzen en terugvorderingsschaal onderhoudsplichtigen, en het zakgeld voor bewoners in oudervoorzieningen geïndexeerd.

De leefloonbedragen zijn vanaf dan de volgende:     

categoriebasisbedragjaarbedragmaandbedrag
samenwonend5.202,20 euro7.284,12 euro607,01 euro
alleenstaand7.803,31 euro10.926,19 euro910,52 euro
gezinslast10.754,07 euro15.057,85 euro1.254,82 euro

 

De algemene SPI-vrijstelling komt op 248,90 euro per maand. Voor inkomsten uit studentenarbeid ligt deze voor studenten zonder studiebeurs op hetzelfde bedrag. Voor studenten met een studiebeurs bedraagt de vrijstelling 69,42 euro per maand. De vrijstelling op inkomsten uit artistieke activiteiten ligt op 2.986,79 euro per jaar.

Het zakgeld voor bewoners van ouderenvoorzieningen bedraagt per 1 september 2018 1.164,24 euro per jaar.

Voor wat betreft de inkomensgrenzen voor terugvordering bij onderhoudsplichtigen en de terugvorderingsschaal vindt u de tabellen eveneens in de rondzendbrief van 30 augustus 2018 (inforumnr. 185733).

Meer info: ocmw.wetgeving@vvsg.be

Navigatie