Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Deelfietsen verdienen plaats in politiecodex
Deelfietsen zijn in volle ontwikkeling. Deelfietsen bieden tal van voordelen voor de burger en vormen een mooie aanvulling op het bestaande mobiliteitsaanbod. Het is dan ook belangrijk om deze keuzes af te stemmen met de beleidsdoelen.

Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde op vraag van de centrumsteden een juridisch kader voor deelfietsen. Dat kader moet steden en gemeenten ondersteunen én problemen op het openbaar domein voorkomen. Concreet stelt het kader voor om via opname in de politiecodex te werken met een systeem van vergunningen.

Een uitgebreid rapport licht de verschillende vormen van deelfietsen toe en bespreekt de voor- en nadelen voor de lokale overheid, de operator en de gebruiker. Het rapport is bedoeld als ondersteuning voor het opmaken van een beleidskader: hoe kan je de voordelen van fietsdelen ten volle benutten (en de nadelen beperken), hoe maak je als lokale overheid in deze materie de goede beleidskeuzes en leg je spelregels vast om marktmeester te blijven?

Meer info vind je terug in de kennisbank van Fietsberaad Vlaanderen. Het algemene rapport is publiek beschikbaar. De bijlagen wordt enkel aangeboden aan overheden. Het is eenvoudig op te vragen. ​Meer info via info@fietsberaad.be

 

Navigatie