Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Beleidsaanbevelingen voor vergrijzing en gezondheid




Naar aanleiding van de internationale ouderendag (1 oktober) vragen de Vlaamse Ouderenraad, Wereldsolidariteit, FOS, Trias en de ouderenverenigingen in Vlaanderen opnieuw aandacht voor de vergrijzing in landen in ontwikkeling. Uit cijfers blijkt dat de vergrijzingstendens zich daar scherper aftekent dan in het gemiddelde EU-land. Dat maakt het des te belangrijk om een kwalitatief antwoord te zoeken op deze demografische evolutie. De focus op gezondheid en (toegang tot) zorg is dan niet ver weg. Beiden zijn immers een belangrijke hefboom in het actief ouder worden. De Vlaamse Ouderenraad en zijn partners formuleerden drie beleidsaanbevelingen die niet enkel relevant zijn op internationaal niveau, maar ook op lokaal niveau: 


 

  • ​​Versterk de internationale aandacht voor vergrijzing en gezondheid

  • Maak van vergrijzing en gezondheid een centraal aandachtspunt binnen het (Belgisch) ontwikkelingsbeleid
  • Versterk de mensenrechtenpositie van ouderen wereldwijd

 

De rol die lokale besturen hierin kunnen opnemen is meervoudig en gelaagd. Als bestuursniveau dat het dichtst bij haar burgers staat, kan een gemeentebestuur op microniveau meebouwen aan de kwaliteit van bestaan van haar ouderen. Vlotte toegang tot betaalbare gezondheidszorg en ondersteunde diensten, een activeringsbeleid dat het potentieel van ouderen aanspreekt en benut, en een destigmatiserende aanpak met intergenerationele initiatieven en ontmoetingskansen zijn slechts enkele voorbeelden. 

Daarnaast kunnen lokale besturen zelf investeren in ontwikkelingssamenwerking, onder andere door subsidies te geven aan ngo's en vierde pijlerorganisaties (mesoniveau). Deze kunnen verbonden worden aan voorwaarden zoals aandacht voor vergrijzing, zorg en gezondheid voor ouderen, intergenerationele samenwerking, enzovoort. Ook in een sterke gemeentelijke internationale samenwerking of stedenband, een niche binnen de ontwikkelingssamenwerking, kan de vergrijzingstendens over landsgrenzen heen bekeken worden. 

Een trapje hoger zijn er de  duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Deze 17 doelen die wereldwijd gedragen worden, raken veel lokale bevoegdheden en geven een kader om lokaal werk te maken globale uitdagingen zoals vb. de vergrijzing. Denk maar aan 'een sterk partnerschap om doelstellingen te bereiken' (SDG 17) of 'gezondheid en welzijn voor alle leeftijden' (SDG 3). Op die manier ondersteunt een lokaal bestuur de internationale aandacht voor de vergrijzing en draagt het op micro-, meso-, en macroniveau haar steentje bij aan de verduurzaming en versterking van de mensenrechtenpositie van ouderen wereldwijd.

Meer weten? Lees hier ​het beleidsdossier dat de Vlaamse Ouderenraad verspreidt naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen op 1 oktober.​

Navigatie