Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Instrumenten voor duurzame ruimte: maak mee het VVSG-standpunt
​De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van 'decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium' op  12 januari goed. De VVSG werd niet om advies gevraagd, maar wil toch graag haar mening geven. De gemeenten zijn immers het bestuursniveau bij uitstek dat met de instrumenten die het decreet opsomt, aan de slag zullen gaan.

Het gaat om instrumenten die er mee moeten voor zorgen dat enkel die plekken worden ontwikkeld die ruimtelijk ook daadwerkelijk geschikt zijn voor ontwikkeling, én dat die ontwikkeling op kwalitatieve wijze gebeurt. Willen we immers naar een meer duurzame samenleving, dan is het aangewezen dat we meer of zelfs enkel nog maar bouwen in of vlakbij de kern, of bijkomende ontwikkelingen toelaten op plekken die goed voorzien zijn van openbaar vervoer. Dergelijke kerngerichte projecten stellen ook heel wat eisen aan de kwaliteit van de publieke ruimte. Hoe zorgen we ervoor dat de bewoners van de bijkomende woningen toch ook voldoende groen en parkeerruimte hebben?

De VVSG neemt een standpunt in over het Instrumentendecreet. Wilt u daaraan meewerken, geef dan gerust een seintje aan Xavier Buijs

 

Navigatie