Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gloednieuwe ontsluiting KSZ-data voor steden en gemeenten
Statistiek Vlaanderen (SV) en de VVSG hebben in samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een nieuwe toegankelijke ontsluiting ontwikkeld van een aantal algemene datareeksen uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. De bedoeling is steden en gemeenten via gedetailleerde en vergelijkbare gegevens over het demografische en socio-economische profiel van hun bevolking te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun sociaal beleid. De VVSG neemt aanvullend de taak op zich om ad-hocrapporten op te stellen op vraag van individuele steden en gemeenten.

Volgende gegevens zijn opgenomen in de nieuwe ontsluiting: 

  • Opdeling van de bevolking naar socio-economische positie
  • Pensioentrekkenden
  • Arbeidsongeschikten
  • Personen met leefloon of financiële hulp
  • Personen met tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • Personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • Werkintensiteit van het gezin

 

Deze gegevens kunnen telkens worden opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse, huishoudtype en herkomst.

Verschillende grotere steden en gemeenten vragen nu zelf al data aan bij de KSZ. De dataontsluiting van Statistiek Vlaanderen wil niet in de plaats komen van die aanvragen. Deze ontsluiting is vooral gericht op de kleinere steden en gemeenten die zelf niet de capaciteit hebben om aanvragen bij de KSZ te doen. Tegelijk willen we met de ontsluiting een deel van de datavragen die in veel van de lopende aanvragen terug komen, voor alle Vlaamse steden en gemeenten op een pro-actieve manier beantwoorden.

Steden en gemeenten kunnen voortaan via deze nieuwe ontsluiting zelf de belangrijkste KSZ-gegevens op een interactieve manier raadplegen en afladen. U vindt de ontsluiting via volgende link. Meer info bij Jo Noppe.

Steden en gemeenten die nog bijkomende vragen hebben naar meer gedetailleerde data kunnen daarvoor terecht bij de VVSG. Meer info bij Hans Ledegen

Navigatie