Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de toekomst
​Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema's is een lokale aanpak mogelijk en nodig. 

Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor uw project nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten , 'Gemeente voor de Toekomst'. Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen komen in aanmerking.

Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project. Indienen kan tot 5 november 2018.  Meer info.

 

Navigatie