Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 9 augustus: Geen toeslag meer voor betalen met de kaart
Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet.
De FOD Economie heeft een animatievideo en artikel (11 vragen en antwoorden) opgemaakt om de nieuwe regels toe te lichten: http://news.economie.fgov.be/167741-geen-toeslag-meer-voor-betalen-met-de-kaart
Je kan de video, tekst en foto's gebruiken om de handelaars (én inwoners) uit je gemeente te informeren over de afschaffing van de extra kosten bij kaartbetalingen.
Overigens: dit verbod geldt voor alle betalingen met de kaart en dus ook voor gemeentebesturen, intercommunales, overheidsdiensten, vrije beroepen en andere organisaties.

De wettelijke basis voor dit verbod is het nieuwe artikel VII.30, § 3 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd door artikel 10 van de wet van 19 juli 2018 houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht

Stefan Thomas        

Navigatie