Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Enquête ouderenmishandeling: neem deel
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over ouderenmishandeling, een wereldwijd fenomeen dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. De studie wil goede praktijken verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem. Uiteindelijk zal het KCE aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers, om het lot van mishandelde ouderen te verbeteren. 

Het KCE bevraagt via een anonieme online enquête professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmishandeling. 

Klik om deel te nemen aan de enquête. De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten. Deelnemen kan tot 10 april 2019.

Heb je vragen bij deze enquête? Mail dan naar kce_enquete@kce.fgov.be.

Navigatie