Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hoe kunnen lokale wegbeheerders dodehoekongevallen met fietsers beperken?
​Dodehoekongevallen kennen vaak een dramatische afloop. Vooral fietsers en voetgangers zijn er het slachtoffer van.

Fietsberaad formuleert concrete aanbevelingen voor wegbeheerders en infrastructuurontwerpers over hoe je dodehoekongevallen kan voorkomen of de kans op een dramatische afloop kan beperken.

Naast het beperken van het zwaar vrachtverkeer is vooral een concentratie van zwaar verkeer op een aantal belangrijke assen met voor fietsers ongelijkvloerse kruisingen op lange termijn lonend. Op korte termijn zijn aanpassingen aan lichtenregelingen sterk afhankelijk van bestaande intensiteiten en moet de infrastructuur erop gericht zijn om fietsers sterker in beeld te brengen. Een voorstart van drie seconden en het achteruithalen van de stopstreep voor gemotoriseerd verkeer kunnen op wegen met (aanliggende) fietspaden een groot verschil maken. Het advies ​is terug te vinden in de kennisbank van Fietsberaad Vlaanderen.

Navigatie