Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 29 maart: open denkdag kindvriendelijke steden en gemeenten
Onderzoekers van AP Hogeschool en HoGent organiseren in samenwerking met de jury van het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid, een open denkdag rond kindvriendelijkheid. Zij nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.

Het doel van de denkdag is in brede zin informatie te verzamelen over maatschappelijke tendensen en bestuurlijke evoluties en hun impact op kindvriendelijkheid. Aan verschillende denktafels wordt telkens een toelichting gegeven over het voorliggend thema.

De denkdag kadert binnen een ruimer onderzoek dat de visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente in vraag stelt en aanscherpt. De VVSG is van bij de start van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten actief betrokken in de jury, die dit label toekent.

Deelname is gratis. Schrijf u wel in voor 23 maart via VVJ vzw.

Navigatie