Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Bestuurlijke handhaving ruimtelijke ordening vanaf 1 maart
Op 1 maart treden de nieuwe regels voor handhaving ruimtelijke ordening in werking. Dat heeft Vlaamse regering vorige vrijdag beslist. Na vier jaar en vele reparaties treedt nu eindelijk het decreet handhaving omgevingsvergunning (Inforum 280432) in werking.

Nieuw is vooral dat er - naast het stakingsbevel tijdens de werken - meer mogelijkheden zijn om bestuurlijk op te treden: de gemeente moet niet altijd eerst via de rechter. Zo zal de gemeente zelf een 'last onder dwangsom' kunnen opleggen om een overtreding ongedaan te maken.

De nieuwe regels komen er naar aanleiding van de omgevingsvergunning en spiegelen zich aan het milieuhandhavingsdecreet. Er blijven weliswaar nog substantiële verschillen bestaan tussen beide handhavingsstelsels, ook al gaat het over dezelfde vergunning.

Ook de handhaving van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten blijft afzonderlijk verlopen volgens het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.

In de periode maart-april organiseert de Vlaamse overheid vijf infosessies. Meer info op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/handhaving.

Xavier Buijs (ruimtelijke ordening), Steven Verbanck (milieu), Stefan Thomas (economie)​

Navigatie